Tutoring

Naast life coaching biedt Metis ook tutoring aan voor jongeren en volwassenen.


Bijlessen lager en secundair onderwijs:

 • Algemene studiebegeleiding
 • Bijlessen Engels
 • Bijlessen Filosofie
 • Bijlessen Frans
 • Bijlessen Geschiedenis
 • Bijlessen Nederlands
 • Bijlessen Recht
 • Bijlessen Sociale Wetenschappen
 • Leren leren


Bijlessen hoger en universitair onderwijs:

 • Algemene studiebegeleiding
 • Bijlessen Sociale Wetenschappen
 • Leren leren
 • Scriptie- en thesisbegeleiding

Praktische informatie:

Verloop bijlessen:

 

 1. Kennismakingsgesprek:

  Om na te gaan of er een match is tussen u en de Metis-coach, is het belangrijk om een kennismakingsgesprek te voeren. Tijdens dit gesprek heeft u de kans om vragen te stellen en uw wensen te verduidelijken. De coach kan zelf vragen stellen over uw leernoden en zorgvragen. Zo kan de coach een analyse maken van uw noden en vervolgens een voorstel tot traject voorleggen. Voor dit gesprek is een duurtijd van 30-60 minuten voorzien. Dit gesprek is geheel kosteloos.

 2. Uitwerken van het programma en voorstel traject:
  Na dit gesprek zal de coach alle informatie uit dit gesprek samenbundelen en een voorstel voor een programma opstellen. In dit programma staan de noden die u aangaf en het plan van aanpak om u te helpen uw doelen te realiseren. De coach legt dit voorstel vervolgens aan u voor. Dit programma is volledig aangepast aan uw individuele noden en kan doorheen het traject steeds aangepast worden.
 3. De les zelf:
  Voor elke les is een duurtijd van 60 minuten voorzien. Aanpassingen aan deze duurtijd zijn altijd mogelijk in samenspraak met de coach. Op basis van uw programma zal de les aangepast zijn aan uw noden en vragen.
 4. Het verslag:
  Na elke les maakt de coach een verslag van de les op. In dit verslag staan alle acties vermeld die de coach ondernam samen met de leerling/student en zijn bevindingen doorheen de les. Via dit verslag krijgt u inzage in de inhoud van de les en de acties die de coach ondernam. Hierdoor kan u het leerproces van de leerling/student of uzelf continu opvolgen en de werking van de begeleiding evalueren. Na iedere begeleidingssessie staat een verslag hiervan online. U ontvangt hiervoor een unieke link waarmee u dit verslag altijd kan herbekijken.
 5. Evaluatie en bijsturing:
  Doorheen het traject zal de coach op drie fases een evaluatieformulier voorleggen: na de eerste les, in het midden van het traject en op het einde van het traject. Dit formulier laat u toe om de werking van de coach en het traject te evalueren. Met deze informatie zal de coach zijn werking bijsturen om u beter te ondersteunen doorheen de begeleiding. Tussentijdse feedback is altijd mogelijk en welkom. Kortom, de coach past zijn werking aan uw noden aan.
 6. Einde traject:
  Eenmaal het traject volledig doorlopen is, stopt de begeleiding. Indien u dit wenst zijn herhalingssessies of de opstart van een nieuwe begeleiding mogelijk.

Plaatsen

 • Hoegaarden
 • Leuven
 • Bij u thuis of andere locatie

Een overzicht van de kostprijs van deze lessen en begeleidingspaketten kan u via e-mail opvragen: metiscoachingtutoring@gmail.com

Locatie 3320 Hoegaarden Telefoon +32 497 30 96 58 E-mailadres metiscoachingtutoring@gmail.com Hours Ma: 09:00 - 22:00 Di: 09:00 - 21:00 Wo: 09:00 - 22:00 Do: 09:00 - 21:00 Vrij: 09:00 - 22:00 Za: 09:00 - 22:00 Zo: gesloten
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close